Ben

voluntarist

Wat is voluntarisme?

Voluntarisme is de leer dat de betrekkingen tussen mensen met wederzijdse instemming moeten verlopen, of helemaal niet. Het vertegenwoordigt een middel, een doel en een inzicht. Voluntarisme pleit niet voor de specifieke vorm die vrijwillige regelingen zullen aannemen; het pleit er alleen voor dat van dwang wordt afgezien, zodat individuen in de samenleving kunnen floreren. …

Wat is voluntarisme? Lees verder »

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises, een van de invloedrijkste Oostenrijkse economen van zijn tijd, was een voorstander van laissez-faire economie en een felle tegenstander van alle vormen van socialisme en interventionisme. Hij schreef ook uitvoerig over monetaire economie en inflatie. Mises doceerde aan de Universiteit van Wenen en later aan de Universiteit van New York en publiceerde …

Ludwig von Mises Lees verder »

Murray Rothbard

Murray Rothbard

Murray N. Rothbard was een econoom die een voorstander en pleitbezorger was van de Oostenrijkse School van economische theorieën.Murray N. Rothbard doorgrondenMurray N. Rothbard was een natuurrecht libertariër en vurig voorstander van Oostenrijkse Economie, die door velen wordt gezien als een onorthodoxe kijk op economische principes. Er wordt gezegd dat de Oostenrijkse School al honderden …

Murray Rothbard Lees verder »

Pirate Chain – Financiële vrijheid in de werkelijke zin van het woord

In een wereld waarin de heersende elite meer en meer hun plannen voor een globale communistische staat openbaren, worden privacy en financiële vrijheid steeds belangrijker voor hen die vrijheid willen. Cryptocurrencies in de vorm van privacy Coins spelen hier een belangrijke rol in. Coins zoals Pirate chain en Monero bieden de gebruiker 100% privacy. Vandaag …

Pirate Chain – Financiële vrijheid in de werkelijke zin van het woord Lees verder »