Voluntarisme is de leer dat de betrekkingen tussen mensen met wederzijdse instemming moeten verlopen, en anders helemaal niet. Het vertegenwoordigt een middel, een doel en een inzicht. Het is eigenlijk niet meer dan een hele korte beschrijving van zaken, waarvan jij als individueel mens vindt dat je ze andere mensen niet aan moet doen en zij jou niet aan moeten doen. Het idee dat alle menselijke interactie op basis van vrijwilligheid moet geschieden, dus zonder dwang. Het is dus geen filosofie die aangeeft hoe zaken geregeld moeten worden, alleen maar hoe ze niet geregeld moeten, namelijk op vrijwillige basis. Lees hier meer over Voluntarisme.

Voluntaristen zien de daden van de overheid als initiatie van geweld en dwang en zijn voorstander van individuele soevereiniteit en de afschaffing van de overheid.

Wat is dan anarchisme? 

Anarchisme (van Oudgrieks ἄναρχος, anarchos: ἀ- = "geen", ἀρχός = "heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven.

Henry David Thoreau

Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.

Het gevaarlijkste bijgeloof

Wanneer iemand naar de wereld kijkt en allerlei leed en onrechtvaardigheid ziet, die duizenden jaren oud is en tot op de dag van vandaag voortduurt, wijt hij die problemen steevast aan de haat, de hebzucht of de domheid van iemand anders. Zelden zal iemand de mogelijkheid overwegen dat zijn eigen geloofssysteem de oorzaak is van de pijn en het lijden dat hij om zich heen ziet. Maar in de meeste gevallen is dat zo. De hoofdoorzaak van de meeste kwalen van de maatschappij - de hoofdbron van de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens - is niet boosaardigheid of nalatigheid, maar louter bijgeloof - een onbetwistbare veronderstelling die door bijna iedereen, van alle leeftijden, rassen, godsdiensten, opleiding en inkomensniveaus, op geloof is aanvaard. Als de mensen dat ene geloof zouden erkennen voor wat het is - een volkomen irrationele, zichzelf tegensprekende en afschuwelijk destructieve mythe - zou het meeste geweld, onderdrukking en onrechtvaardigheid in de wereld ophouden. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer mensen eerlijk en objectief hun geloofssystemen opnieuw durven te onderzoeken. Larken Rose schreef hier een boek over. "Het Gevaarlijkste Bijgeloof' ontmaskert de mythe voor wat ze is, en laat zien hoe bijna iedereen, als gevolg van één bepaalde onbetwijfelde aanname, direct bijdraagt aan geweld en onderdrukking zonder het zich zelfs maar te realiseren. Als je denkt dat je een mededogend, vredelievend, beschaafd mens bent, moet je dit boek lezen.

Voluntarisme, de weg naar echte vrijheid

Heel ons leven zijn we, in ieder geval in het Westen (de zogenaamde vrije wereld?) geconditioneerd om te denken dat we vrij zijn. Maar dit is altijd slechts een illusie geweest, een mythe. Het doel van deze website is vooral om mensen uit de hypnose te halen en de conditionering te breken. Wat dat betreft, is er waarschijnlijk nooit een beter moment geweest daarvoor, dan nu. De corona lockdowns, de wereldwijde protesten en de overduidelijke invloeden van elite figuren en organisaties op onze politici, heeft voor een ongekende, wereldwijde ontwaking gezorgd. Het blinde geloof in de mythe die overheid heet, heeft zijn beste tijd gehad.  Maar er is nog steeds werk aan de winkel, veel mensen denken nog altijd, dat door op die andere partij te stemmen, alles weer goed komt. Het is zaak deze mensen het voluntarisme te introduceren. Dit zou ik graag bereiken door zoveel mogelijk informatie te delen,  door middel van video's, bloggen, (gratis) literatuur te delen, podcasten en/of zelfs internet radio te maken in de nabije toekomst.

blogartikelen

the great gaslight

The Great Gaslight – Covid, Crypto, en lafheid vermomd als liefde

Onderstaand artikel is een vertaling van het artikel "The Great Gaslight —

Read More
voluntarist

Wat is voluntarisme?

Voluntarisme is de leer dat de betrekkingen tussen mensen met wederzijdse instemming

Read More
Étienne de La Boétie

The Politics of Obedience – Étienne de La Boétie

Frederic Bastiat - De Wet. In 'De Wet' zegt Bastiat "ieder van

Read More

The law – Frédéric Bastiat

Frederic Bastiat - De Wet. In 'De Wet' zegt Bastiat "ieder van

Read More

The market for liberty

The Market for Liberty is een anarcho-kapitalistisch boek geschreven door Linda en

Read More
Oostenrijkse School

De Oostenrijkse School der Economie

Wat is de Oostenrijkse School van Economie? Als je de populaire indruk

Read More

Pirate Chain – Financiële vrijheid in de werkelijke zin van het woord

In een wereld waarin de heersende elite ​meer en meer hun plannen

Read More

Copyrights doen we niet aan ;)